Đấu thầu Tải về

Thông báo mời chào giá gói: Sửa chữa trùng tu máy phát điện tòa nhà VIAGS

20/06/2018

Thông báo mời chào hàng: Cung cấp suất ăn, nước uống cho CBNV

20/06/2018

Thông báo mời chào giá gói: Mặt nạ chống khói thoát hiểm và thang dây thoát hiểm

19/06/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI HÀNG HÓA "MUA VẬT TƯ, PHỤ TÙNG DỤNG CỤ SỬA CHỮA ULD VÀ XE PHỤC VỤ ĐẶC BIỆT MALLAGHAN"

15/06/2018

Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

15/06/2018

Thông báo mời chào hàng: Hệ thống Giá kệ hàng hóa của TTPVHH Chi nhánh VIAGS-DAD

12/06/2018

Thông báo mời cháo giá: Mua sắm trang bị bảo hộ lao động năm 2018.

05/06/2018

Thông báo mời chào hàng: Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2018 cho CBNV VIAGS DAD

29/05/2018

Thông báo mời cháo giá: Mua sắm trang bị bảo hộ lao động năm 2018.

28/05/2018

Thông báo mời chào giá: Thuê hệ thống giám sát online camera hành trình và mua bộ định vị GPS

26/05/2018

Thông báo mời chào hàng: Tổ chức Hội nghị Khách hàng VIAGS DAD năm 2018

25/05/2018

Thông báo mời chào hàng: Mua ống thủy lực xe Nâng hàng 3,5 tấn số 02 của VIAGS-DAD, LAM 3,5 tấn số 04, LAM 7 tấn số 08 của VIAGS-DAD

22/05/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI DỊCH VỤ VỆ SINH MÁY BAY

07/05/2018

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI DỊCH VỤ BỐC XẾP

07/05/2018

Thông báo mời chào giá gói: Bộ quà tặng phụ kiện

25/04/2018

Thông báo mời chào hàng: " Mua vật tư xe nước sạch và xe vệ sinh TLD" của Chi nhánh VIAGS-DAD

23/04/2018

Thông báo mời chào hàng: " Mua vật tư xe nâng hàng LAM" của Chi nhánh VIAGS-DAD

23/04/2018

Thông báo mời chào hàng: " Mua vật tư xe nâng hàng TREPEL" của Chi nhánh VIAGS-DAD

23/04/2018

Thông báo mời chào hàng: " Mua vật tư xe Khởi động khí" của Chi nhánh VIAGS-DAD

23/04/2018

Thông báo mời chào hàng: " Mua vật tư xe khí mát" của Chi nhanh VIAGS-DAD

23/04/2018
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.