Đấu thầu Tải về

Thông báo mời chào giá gói dịch vụ: Mua sắm các loại bánh xe dolly gia công theo yêu cầu tại Sân bay Tân Sơn Nhất

18/10/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Mua sắm vật tư, phụ tùng cho xe nâng hàng và xe đầu kéo máy bay Trepel

18/10/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Mua sắm vật tư, phụ tùng cho các trang thiết bị phục vụ mặt đất – Đợt 7

12/08/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Mua sắm vật tư, phụ tùng cho các trang thiết bị phục vụ mặt đất – Đợt 8

06/08/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Mua sắm vật tư, phụ tùng cho xe nâng hàng LAM và xe thổi khí lạnh

03/08/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: “Mua sắm vật tư, phụ tùng cho thiết bị cấp khí khởi động tàu bay Airmak”

16/07/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Dịch vụ thay ống dầu thủy lực và cung cấp vật tư thủy lực cho trang thiết bị mặt đất

15/07/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: “Mua sắm vật tư, phụ tùng cho xe nâng hàng FMC”

14/07/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Sửa chữa nội thất ô tô

06/07/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Bộ test nhanh Covid-19

02/07/2021

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa: Mua phương tiện bảo hộ lao động

28/06/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Văn phòng phẩm các loại

28/06/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Trang thiết bị bảo hộ lao động năm 2021 - Hạng mục: Giầy, áo mưa, áo phản quang và các loại trang thiết bị bảo hộ lao động khác

21/06/2021

Thông báo mời chào giá gói hàng hóa: Mua vật tư, công cụ dụng cụ phòng dịch

19/05/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Sửa chữa hệ thống lạnh trung tâm tòa nhà điều hành VIAGS

14/05/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Thuê phần mềm ChatBot trên Cloud để tự động hóa quy trình

10/05/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Đón tiễn khách Hàng không cao cấp

07/05/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Đón tiễn khách trọn gói

07/05/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: “Cung cấp vật tư, phụ tùng sửa chữa, bảo dưỡng ULD”

26/04/2021

Thông báo mời chào giá gói HHDV: Mua công cụ dụng cụ CNTT theo Kế hoạch tháng 4 năm 2021.

12/04/2021
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.