Mời quý khách đăng nhập nếu là thành viên hoặc điền đầy đủ thông tin bên dưới để đặt dịch vụ:

Thông tin đặt dịch vụ

Dịch vụ chưa hỗ trợ !
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.