Dịch vụ đào tạo

Với các chương trình đào tạo hoàn chỉnh theo tiêu chuẩn của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và Cục Hàng Không Việt Nam (CAAV) cùng đội ngũ giảng viên dày dạn kinh nghiệm, tận tâm, sáng tạo với phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, VIAGS cam kết mang lại dịch vụ đào tạo chuyên ngành hàng không và các lĩnh vực chuyên về dịch vụ khách hàng một cách hiệu quả nhất, giúp Quý khách hàng phát triển nguồn nhân lực có chất lượng và chuyên môn cao.

  • Cung cấp các khóa đào tạo đa dạng từ chuyên môn nghiệp vụ đến kỹ năng mềm.
  • Tổ chức các khóa đào tạo theo nhu cầu và các khóa học tại Trung tâm Đào tạo VIAGS cho các học viên từ các doanh nghiệp và các hãng hàng không.

   Đăng ký sử dụng dịch vụ

Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.