Dịch vụ sân đỗ

Trong công tác phục vụ sân đỗ, việc đúng giờ luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn cam kết quy chuẩn về an toàn, đúng giờ. Mọi quy trình đều được giám sát nghiêm ngặt bởi những người điều hành sân đỗ từ việc nhỏ nhất.
Dịch vụ sân đỗ của VIAGS được cung cấp cho những chuyến bay thường lệ cũng như không thường lệ .
Mọi quy trình trong công tác sân đỗ đều bám sát quy chuẩn ISAGO và tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

 • Tiếp nhận tàu bay;
 • Kéo đẩy máy bay;
 • Hỗ trợ bảo vệ cánh tàu bay;
 • Vận chuyển hành khách;
 • Vận chuyển tổ bay;
 • Vệ sinh khoang máy bay;
 • Điều khiển thiết bị chất dỡ hàng hóa;
 • Cung cấp điện cho tàu bay;
 • Cung cấp máy ACU làm mát tàu bay;
 • Cung cấp máy khởi động tàu bay ASU, khởi động động cơ chính và thông gió tàu bay;
 • Chất dỡ hành lý/ hàng hóa tại máy bay theo hướng dẫn của nhân viên hướng dẫn chất xếp.
Đăng ký sử dụng dịch vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.