Dịch vụ đón tiễn khách tại sân bay

DỊCH VỤ ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ/ QUỐC NỘI
- Quý khách được nhận diện và chào đón ngay tại khu vực cuối ống lồng hoặc vị trí xe trả khách vào nhà ga;
- Quý khách được hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục tại khu vực ga đến;
- Quý khách được hỗ trợ nhận hành lý tại khu vực băng chuyền; hỗ trợ chuyển hành lý và hướng dẫn ra xe, bàn giao cho người đón khách bên ngoài ga đến.
• Quý khách vui lòng đặt dịch vụ tối thiểu 24 tiếng trước giờ bay.
• Hủy dịch vụ tối thiểu trước 12 tiếng trước giờ bay.


DỊCH VỤ TIỄN KHÁCH QUỐC TẾ/ QUỐC NỘI
- Quý khách được nhận diện và chào đón từ bên ngoài nhà ga;
- Quý khách được hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục tại khu vực ga đi;
- Hành lý được gắn thẻ ưu tiên;
- Quý khách được hướng dẫn vào phòng chờ/khu vực cửa khởi hành trước giờ lên máy bay.
• Quý khách vui lòng đặt dịch vụ tối thiểu 24 tiếng trước giờ bay.
• Hủy dịch vụ tối thiểu trước 12 tiếng trước giờ bay. 


DỊCH VỤ ĐÓN/TIỄN KHÁCH VIP
- Quý khách được nhận diện bằng bảng tên, đưa/đón bằng phương tiện riêng từ máy bay vào nhà VIP và ngược lại;
- Quý khách được đón tiếp trọng thị tại nhà VIP;
- Quý khách được hướng dẫn và hỗ trợ làm thủ tục ngay tại nhà VIP;
- Hành lý được nhận/ ký gửi tại nhà VIP;
- Phòng riêng cho khách trong thời gian chờ hoàn tất các thủ tục hàng không và nhận/ ký gửi hành lý.
• Quý khách vui lòng đặt dịch vụ tối thiểu trước 03 ngày làm việc tính từ thời điểm giờ đến/ đi của chuyến bay.
• Hủy dịch vụ tối thiểu trước 2 ngày tính từ thời điểm giờ đến/ đi của chuyến bay.

Trang thông tin đặt dịch vụ Dịch vụ đón tiễn khách tại sân bay và thanh toán trực tuyến: https://vipservice.vietnamairlines.com

Đăng ký sử dụng dịch vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.