Dịch vụ phục vụ hành khách

Dịch vụ phục vụ hành khách là chìa khoá kết nối giữa hãng hàng không và hành khách của họ, đây là dịch vụ chủ chốt để đánh giá sự thành công trong công tác phục vụ mặt đất của VIAGS.

Chúng tôi luôn cố gắng mang đến cho khách hàng những trải nghiệm độc đáo với dịch vụ đa dạng, bao gồm:

  • Phục vụ hành khách tại phòng vé sân bay.
  • Phục vụ hành khách đi.
  • Phục vụ hành khách đến.
  • Phục vụ hành khách chuyển tiếp.
  • Phục vụ hành khách đặc biệt.
  • Phục vụ hành khách bất thường.

 

Đăng ký sử dụng dịch vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.