Dịch vụ phục vụ sân đỗ tàu bay

Trong công tác phục vụ sân đỗ, việc đúng giờ luôn được đặt lên hàng đầu. Chúng tôi luôn cam kết quy chuẩn về an toàn, đúng giờ. Mọi quy trình đều được giám sát nghiêm ngặt bởi nhân sự điều hành sân đỗ từ việc nhỏ nhất.
Dịch vụ sân đỗ của VIAGS được cung cấp cho những chuyến bay thường lệ cũng như không thường lệ .
Mọi quy trình trong công tác sân đỗ đều bám sát quy chuẩn ISAGO và tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

  • Phục vụ tàu bay.
  • Phục vụ kỹ thuật tàu bay.
  • Quản lý khai thác ULD.
  • Phục vụ hàng hóa, hành lý đặc biệt.
Đăng ký sử dụng dịch vụ
Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay Việt Nam (tên viết tắt VIAGS) được thành lập ngày 01/01/2016 trên cơ sở hợp nhất 3 Xí nghiệp dịch vụ mặt đất Niags/Diags/Tiags.